Når vi handler online, skal vi altid være lidt varsomme med de steder, vi handler med. I takt med at online shopping er blevet så gigantisk en marked som det er tilfældet, er der også kommet en del brodne kar blandt udbyderne af butikker. Der findes desværre mennesker, som ikke ønsker at følge spillets regler,…